4 skäl att integrera din molnväxel med CRM-systemet – idag

December 6, 2019 Telavox

Företagsväxeln är en grundläggande del av verksamheten och de flesta vet att molnbaserade system ger ett extra mervärde genom i princip outsinlig skalbarhet och lägre kostnader, eftersom man slipper ha växeln hos sig.

Men det är inte bara genom migrering till molnet som man kan få ut mer av sin växellösning. Integrering av molnväxeln med CRM-systemet ger enorma fördelar och synergier.

Här ger vi fyra goda skäl till molnväxel-CRM-integrering.

 

Ökad produktivitet och effektivitet

CRM ger säljarna bättre förutsättningar att bygga goda relationer med befintliga och potentiella kunder, för bästa möjliga resultat, men om växel och CRM inte är integrerade blir det svårare för säljarna att ha koll på historiken när de pratar i telefon med kunderna. De uppgifterna måste matas in manuellt i CRM-systemet, vilket slösar både tid, arbetskraft och energi. Enligt HubSpot Research lägger säljare 17 procent av sin tid på att mata in data och bara en tredjedel av tiden på att faktiskt sälja.

När man istället integrerar växeln med CRM-systemet får de smidigare tillgång till den information de behöver för att kunna jobba på topp och därmed prestera effektivt. Bara som exempel kan historik över säljsamtal, inspelningar av samtal och röstmeddelanden skickas automatiskt från växelsystemet till ert CRM-program.

Dessutom, nog så viktigt, får säljarna information i realtid om personen i andra änden av luren. Det gör det enklare att välja rätt säljargument och att komma till fler avslut.

Sprid information i organisationen

Big data och den snabba digitala utvecklingen innebär att företag har tillgång till mer information än någonsin tidigare. Enligt en enkät av IDG hanterar snittföretaget numera 163 terabyte (163 000 gigabyte) data. Det är mycket information.

Men tyvärr är det inte alltid som hela företaget kan dra nytta av all denna information. Näringslivsexperter kallar det för ”informationssilos” när tillgången till uppgifter begränsas till det egna teamet eller avdelningen, både med och utan avsikt.

Informationssilos är ett hinder för effektiv drift och för att få tillgång till viktiga datadrivna insikter. I en Adobe-enkät 2018 sade 37 procent av deltagarna att informationssilos är en av de största utmaningarna när det gäller att få en helhetsbild av företagets kunder.

Växel-CRM-integrering är viktig del av strategin att dela information inom organisationer. Genom att säkra att data flödar fritt mellan de två systemen hjälper du dina anställda att göra sitt jobb så bra som möjligt. 

Förbättrad BI och analys

De företag som inte förstår kunderna och affärsprocesserna kommer i framtiden att få svårt att klara sig i konkurrensen med mer datadrivna företag. När företagsväxeln integreras med CRM-systemet förbättras den datorstödda affärsanalysen avsevärt.

Ett exempel: Säljchefer behöver kunna se hur säljare agerar med kunder. Om en viss säljare har längre samtal med en specifik kund kan man som chef undersöka vad det beror på och agera på det. Kanske behöver kunden mer resurser, eller kanske behöver kontot ha två säljare?

När man kan följa viktiga sälj- och kunddata och KPI:er går det också att bedöma hur effektivt affärerna sköts över tid. Med mer information om kundrelationer och hur säljteamet jobbar kan resultatet bara bli bättre, och det är en av de viktigaste fördelarna med växel-CRM-integrering.

Bättre kundrelationer

Det övergripande syftet med CRM-program bör vara att förbättra kundrelationerna. När ni integrerar företagsväxeln med CRM-systemet kan både befintliga och presumtiva kunder få den omsorg de förtjänar: 

  • Ni som företag har vid varje telefonsamtal tillgång till data i realtid om kunden och kundhistoriken. Den fördelen kan ni använda till att skräddarsy säljpitchar och förutse frågor och krav.
  • När kunden ringer kan kundsupporten automatiskt se deras uppgifter och profil, däribland tidigare kontakter mellan kunden och ert företag. Om de ringer för att följa upp t.ex. teknisk support kan de skickas direkt till den person de pratade med sist.

Integreringen ger helt enkelt kortare väntetider, kortare samtal och nöjdare kunder.

Slutsats

Organisationer i alla branscher och storlekar jobbar på att synka och integrera olika verksamhetsgrenar på bästa möjliga sätt. Att integrera ditt företags växeltjänst med ert CRM-verktyg är ett kraftfullt och effektivt sätt att nå förbättrad säljproduktivitet, datadrivna insikter och en överlägsen kundupplevelse. Det tjänar alla på!

Telavox erbjuder en beprövad molnväxel och UCaaS-lösning som enkelt kan integreras med mängder av tredjepartsprogram, exempelvis CRM-system som Lime och Upsales.

Vill du veta mer om hur du kan få ut mer av din molnväxel? Kontakta vårt team för gratis rådgivning!

 

 

Föregående
Slipp krånglet – välj nordisk lösning för telefoni och växel
Slipp krånglet – välj nordisk lösning för telefoni och växel

Med olika leverantörer, bindningstider och avtal i de olika nordiska länderna blir telefonin och...

Nästa
Dags att uppdatera er telefonpolicy? Så här gör du!
Dags att uppdatera er telefonpolicy? Så här gör du!

Har ni skaffat ett sprillans nytt telefonisystem, gått över till en molnväxel eller köpt in ett ...